Ta strona korzysta z plików cookie Google Analytics.

Ze względu na przepisy dotyczące prywatności nie możesz korzystać z tej witryny bez wyrażenia zgody na użycie tych plików cookie.

Zobacz Politykę prywatności

Akceptując, wyrażasz zgodę na śledzące pliki cookie Google Analytics. Możesz cofnąć tę zgodę, usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Narracja „ antynaukowa

A declaration of "war on science" (heresy)

Deklaracja ludzi jako antynaukowych jest deklaracją herezji i daje podstawę do prześladowań.

Międzynarodowy establishment naukowy zażądał w 2021 r. zwalczania antynauki jako zagrożenia bezpieczeństwa na równi z terroryzmem i rozprzestrzenianiem broni jądrowej.

(2021) Ruch antynaukowy eskaluje, staje się globalny i zabija tysiące Antynauka wyłoniła się jako dominująca i wysoce zabójcza siła, która zagraża światowemu bezpieczeństwu, podobnie jak terroryzm i rozprzestrzenianie broni jądrowej. Musimy przeprowadzić kontrofensywę i zbudować nową infrastrukturę do walki z antynauką , tak jak zrobiliśmy to w przypadku innych, szerzej rozpoznanych i uznanych zagrożeń.

Antynauka jest obecnie dużym i groźnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
Źródło: Scientific American

Antynauka jest używana do scharakteryzowania przeciwników GMO jako „ zaangażowanych w wojnę z nauką ”, aby uzasadnić środki zaradcze w imię wojny.

Filozof akademicki Justin B. Biddle , który obserwował rozwój narracji „antynaukowej” i „wojny z nauką”, napisał o tym artykuł w 2018 roku.

(2018) „Antynaukowe fanatyzmy”? Wartości, ryzyko epistemiczne i debata na temat GMO Narracja „antynaukowa” lub „wojna z nauką” stała się popularna wśród dziennikarzy naukowych. Chociaż nie ma wątpliwości, że niektórzy przeciwnicy GMO są stronniczy lub nieświadomi istotnych faktów, ogólna tendencja do określania krytyków jako antynaukowych lub zaangażowanych w wojnę z nauką jest zarówno błędna, jak i niebezpieczna. Źródło: PhilPapers (PDF) | Filozof Justin B. Biddle (Georgia Institute of Technology)

Poniższa publikacja Alliance for Science ukazuje charakter propagandy „wojny z nauką”. Działacze anty-GMO są umieszczani obok 🇷🇺 rosyjskich trolli i potępiani za „siewanie wątpliwości co do nauki ”.

(2018) Aktywizm anty-GMO sieje wątpliwości co do nauki Rosyjskie trolle, wspierane przez grupy walczące z GMO, takie jak Centrum Bezpieczeństwa Żywności i Stowarzyszenie Konsumentów Ekologicznych, odniosły uderzający sukces w zasianiu wątpliwości co do nauki w ogólnej populacji. Źródło: Sojusz na rzecz Nauki

Nauka to filozofia, a filozofia jest wątpliwa. Dogmatyczne przekonanie, że nauka może być ważna bez filozofii, jest błędem.

Przedstawiany jako luddyści antynaukowi

W 2013 roku Filipińczycy zniszczyli pole testowe złotego ryżu GMO, które rząd potajemnie przeprowadził za ich plecami. Globalne media i naukowy establishment przedstawił filipińskich działaczy anty-GMO jako „ luddystów anty-naukowych ” i obwinił ich o spowodowanie śmierci tysięcy dzieci.

Stop złotemu ryżowi! Sieć (SGRN)

(2023) 🇵🇭 Filipińscy przeciwnicy Złotego Ryżu GMO przedstawiani i ignorowani jako „antynaukowi luddyści” Źródło: /philippines/

Etykietowanie ludzi jako „antynaukowych” wywodzi się z dogmatycznej wiary w uniformitaryzm.

Nieuzasadnione jest przedstawianie i ignorowanie ludzi na Filipinach jako „luddystów antynaukowych”, a obwinianie ich za zabijanie dzieci jest okrucieństwem.


Dlaczego krytyków GMO określa się jako antynaukowych ?

Niemożność uchwycenia sensownego doświadczenia (świadomego doświadczenia) w zakresie wartości empirycznej (podstawa dowodów naukowych) powoduje niezgodność z tym, co nauka uznaje za zasadne.

Problemem zajmuje się filozoficzna teoria zombie .

(2022) Zombi filozofa: co argument o zombi może powiedzieć o ludzkiej świadomości? Niesławny eksperyment myślowy, choć wadliwy, pokazuje jedno: nauka nie może wyjaśnić świadomości . Źródło: aeon.co

Kiedy dotyczy moralności, dotyczy aspektów związanych z sensownym doświadczeniem .

W nauce niemożność zdefiniowania sensu życia zaowocowała ideałem zniesienia moralności.

GM: science out of control 110 (2018) Niemoralne postępy: czy nauka wymknęła się spod kontroli? Dla wielu naukowców zarzuty moralne wobec ich pracy nie są uzasadnione: nauka z definicji jest moralnie neutralna, więc każdy osąd moralny na jej temat jest po prostu odzwierciedleniem naukowego analfabetyzmu. Źródło: New Scientist (2019) Nauka i moralność: czy moralność można wydedukować z faktów nauki? Kwestię tę powinien rozstrzygnąć filozof David Hume w 1740 r.: fakty naukowe nie dają podstaw do wartości . Jednak, jak pewien rodzaj powtarzającego się memu, idea, że nauka jest wszechmocna i prędzej czy później rozwiąże problem wartości, wydaje się odradzać z każdym pokoleniem. Źródło: Duke University: New Behaviorism

Moralność opiera się na „wartościach”, co logicznie oznacza, że nauka również chce pozbyć się filozofii.

Filozof Friedrich Nietzsche (1844-1900) w książce Poza dobrem i złem (Rozdział 6 – My Uczeni) podzielił się następującym spojrzeniem na ewolucję nauki w odniesieniu do filozofii.

Friedrich NietzscheObwołanie niezależności naukowego człowieka, jego zerwanie z filozofią jest jednem ze subtelniejszych oddziaływań demokratycznego ładu i nieładu rzeczy: samo-ubóstwienie i samo przecenienie uczonego jest dziś wszędzie w pełnym rozkwicie i święci swe wiosenne gody, — co nie znaczy jeszcze, by samochwalstwo w tym wypadku nazbyt było wonne. 1 »Precz ze wszystkimi panami!« — oto, czego i tu także chce gminny instynkt; wiedza, obroniwszy się szczęśliwie przed teologią, której »służebnicą« była zbyt długo z całem zuchwalstwem i nierozumem dąży obecnie do tego, by filozofii narzucić prawa, by ze swej także strony odegrać wreszcie rolę »pana« — co mówię! FILOZOFA.

Pokazuje drogę, którą nauka przeszła już od 1850 roku. Nauka zamierzała pozbyć się filozofii.

Perspektywy filozofii przedstawione przez naukowców na forum Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii stanowią przykład: 

Filozofia to bzdura.

[Pokaż więcej cytatów]

Możesz opisać filozofię jako poszukiwanie wiedzy i prawdy. To jest naprawdę marność. Nauka polega na zdobywaniu wiedzy, a większość naukowców unika używania „prawdy”, preferując „powtarzalność” jako bardziej zgodną z naszą niezbędną pokorą w obliczu obserwacji.

Filozofowie zawsze udają, że ich praca jest ważna i fundamentalna. To nawet nie jest spójne. Nie można budować nauki na chwiejnym, zmiennym, arbitralnym fundamencie. Można argumentować, że judeo-chrześcijaństwo katalizowało rozwój nauki, upierając się, że istnieje racjonalny plan dla wszechświata, ale porzuciliśmy tę ideę dawno temu, ponieważ nie ma na to dowodów.

Filozofia nigdy nie dostarczyła rozwiązania. Ale przeszkodziło to w marszu nauki i rozwoju zrozumienia.

Filozofia jest dyscypliną retrospektywną, próbującą wydobyć coś, co filozofowie uważają za ważne z tego, co zrobili naukowcy (nie z tego, co myślą naukowcy – pisanie naukowe jest zwykle nieuczciwe intelektualnie!). Nauka to proces, a nie filozofia. Potwierdza to nawet najprostsza lingwistyka: my „robimy” naukę, nikt nie „robi” filozofii.

Nauka nie jest niczym więcej niż zastosowaniem procesu obserwacji, hipotezy, testu, powtórzenia. Nie ma żadnej sugestii wiary, filozofii czy słuszności, podobnie jak w zasadach krykieta lub instrukcjach na butelce szamponu: to właśnie odróżnia krykieta od piłki nożnej i jak myjemy włosy. Wartość nauki tkwi w jej użyteczności. Filozofia to coś innego.

Filozofowie rzeczywiście określili najlepszą drogę naprzód dla ludzkości. Każda religia, komunizm, wolnorynkowy kapitalizm, nazizm, a właściwie każdy ismizm pod słońcem, wszystkie miały swoje korzenie w filozofii i doprowadziły do wiecznych konfliktów i cierpień. Filozof może zarabiać na życie tylko nie zgadzając się ze wszystkimi innymi, więc czego oczekujesz?

Jak widać, z perspektywy nauki filozofia, która obejmuje moralność, powinna zostać zniesiona, aby nauka mogła się rozwijać.

Kiedy nauka jest uprawiana autonomicznie i zamierza pozbyć się jakiegokolwiek wpływu filozofii, „poznanie” faktu naukowego z konieczności pociąga za sobą pewność. Bez pewności filozofia byłaby niezbędna, a dla każdego naukowca byłoby to oczywiste, a tak nie jest.

Oznacza to, że w grę wchodzi dogmatyczne przekonanie (wiara w uniformitaryzm ), które legitymizuje autonomiczne stosowanie nauki bez zastanawiania się, czy to, co się dzieje, jest rzeczywiście „dobre” (tj. bez moralności).

Atakowanie krytyków GMO jako heretyków nauki

Emocjonalna chęć atakowania ludzi, którzy nie podzielają dogmatycznej wiary w fakty naukowe, może wynikać z poczucia podatności na religijne wykorzystywanie słabości wynikającej z nieumiejętności odpowiedzi na życiowe pytanie „ Dlaczego ” („ Co to jest sens życia? ”).

Religia ateizmu jest wyjściem dla ludzi, którzy potencjalnie (byliby skłonni) szukać wskazówek, które obiecują religie. Buntując się przeciwko religiom, (mają nadzieję) znaleźć stabilizację w życiu.

Atheism campaigndios no existe

Poza ideałem nauki, by znieść moralność, i potencjalnym motywem emocjonalnym ateistów, przemysł GMO (w tym przemysł farmaceutyczny) ma interesy o wartości wielu bilionów dolarów.


Nauka jako wiodąca zasada życia?

woman moral compass 170Podczas gdy powtarzalność nauki zapewnia coś, co można uznać za pewność w zakresie ludzkiej perspektywy, której wartość może być oczywista dzięki sukcesowi nauki, pytaniem byłoby, czy idea, że fakty naukowe są ważne bez filozofii , jest trafna z punktu widzenia poziom podstawowy.

Chociaż z perspektywy wartości użytkowej można by argumentować, że „czynnik pewności” nie jest kwestionowany, to gdy dotyczy on użycia idei jako zasady przewodniej, jak ma to miejsce w przypadku eugeniki w naturze, staje się on ważny. .

Użyteczność modelu świata jest jedynie wartością utylitarną i nie może logicznie stanowić podstawy przewodniej zasady, ponieważ naczelna zasada dotyczyłaby tego, co jest istotne, aby wartość była możliwa ( a priori lub „przed wartością”).

(2022) Wszechświat nie jest lokalnie rzeczywisty - Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki 2022 Źródło: onlinephilosophyclub.com
Moralność, tak jak 💗 miłość, nie może być „zapisana”, 🐿️ zwierzęta cię potrzebują !