Ta strona korzysta z plików cookie Google Analytics.

Ze względu na przepisy dotyczące prywatności nie możesz korzystać z tej witryny bez wyrażenia zgody na użycie tych plików cookie.

Zobacz Politykę prywatności

Akceptując, wyrażasz zgodę na śledzące pliki cookie Google Analytics. Możesz cofnąć tę zgodę, usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Zapisz się do newsletterarightsfornature.orgrightsfornature.org

Prawa natury lub prawa do ziemi to globalny ruch, który dąży do nadania osobowości prawnej zwierzętom i ekosystemom w celu uznania praw przyrody w prawie.

(2022) Globalny ruch prawniczy na rzecz traktowania natury jako osoby Natura staje się osobą. Jak zrozumieć nowy globalny trend, który przyznaje prawa zwierzętom, roślinom i rzekom. Źródło: Polityka zagraniczna

GMO może być postrzegane jako „gwałt natury” lub „korupcja natury”.

Prawa natury – traktowanie przyrody i zwierząt jako osoby, której można prawnie bronić – stanowią podstawę prawną do osiągania rezultatów, jeśli chodzi o ochronę przed GMO.

Mówiąc w ten sposób, przemysł GMO próbuje przeciwstawić się krytyce wywodzącej się z obaw moralnych, takich jak idea, że zwierzęta mają godność . Zamierzają „zwalczać” ruchy takie jak prawa natury, jakby chodziło o wojnę z nauką.

Przykładem jest nagłówek w dużym czasopiśmie naukowym:

(2021) Ruch antynaukowy eskaluje, staje się globalny i zabija tysiące Antynauka wyłoniła się jako dominująca i wysoce zabójcza siła, która zagraża światowemu bezpieczeństwu, podobnie jak terroryzm i rozprzestrzenianie broni jądrowej. Musimy przeprowadzić kontrofensywę i zbudować nową infrastrukturę do walki z antynauką , tak jak zrobiliśmy to w przypadku innych, szerzej rozpoznanych i uznanych zagrożeń.

Antynauka jest obecnie dużym i groźnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
Źródło: Scientific American

Ludzie, którzy niszczą uprawy GMO są obwiniani o „zabijanie tysięcy dzieci” ze względu na wartość użytkową, jaką te uprawy zapewniłyby tym dzieciom.

GM: science out of control 110Globalne oburzenie nastąpiło po tym, jak grupa filipińskich rolników zniszczyła próbną uprawę złotego ryżu. Syzyfowa walka rolników w krajach takich jak Filipiny, Bangladesz i Indie nie została doceniona, ale rolnicy ci zostali opisani jako luddyści antynaukowi, którzy powodują śmierć tysięcy dzieci .

Spojrzenie na propagandę „wojny z nauką” przez filozofa akademickiego:

(2018) „Antynaukowe fanatyzmy”? Wartości, ryzyko epistemiczne i debata na temat GMO Narracja „antynaukowa” lub „wojna z nauką” stała się popularna wśród dziennikarzy naukowych. Chociaż nie ma wątpliwości, że niektórzy przeciwnicy GMO są stronniczy lub nieświadomi istotnych faktów, ogólna tendencja do określania krytyków jako antynaukowych lub zaangażowanych w wojnę z nauką jest zarówno błędna, jak i niebezpieczna. Źródło: PhilPapers (Kopia zapasowa PDF) | Filozof Justin B. Biddle (Georgia Institute of Technology)

Przykład propagandy „wojny z nauką”:

(2018) Aktywizm anty-GMO sieje wątpliwości co do nauki Rosyjskie trolle, wspierane przez grupy walczące z GMO, takie jak Centrum Bezpieczeństwa Żywności i Stowarzyszenie Konsumentów Ekologicznych, odniosły uderzający sukces w zasianiu wątpliwości co do nauki w ogólnej populacji. Źródło: Sojusz na rzecz Nauki

Propaganda dotyczy walki i osobistego atakowania wielomilionowymi globalnymi budżetami marketingowymi opartymi na ideologii – pewnym przekonaniu o nauce – przekonaniu, że „sianie wątpliwości co do nauki” jest złem, które należy zwalczać jako poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Dotyczy ścigania ludzi za herezję nauki.

Zdrowa teoria filozoficzna i rozumowanie mogą zapobiec wojnie, którą popychają niszczyciele natury lub „przemysł GMO”.

Przemysł GMO wywodzi się z przemysłu farmaceutycznego z historią głębokiej korupcji. GMO to nieukierunkowana (głupia) praktyka wynikająca przede wszystkim z krótkoterminowego interesu finansowego firm.

Natura przeprogramowania (biologia syntetyczna) jest niezwykle zawiła, wyewoluowała bez intencji ani wskazówek .

The Economist (Redesigning Life, April 6th, 2019)

Aby wygrać debatę na temat GMO, będzie dotyczyła poruszania kwestii moralności dla przyrody, a filozofia akademicka 2022 roku nawet nie zaczęła tego tematu.

(2022) natura i moralność : 78 artykułów od wieków poszukiwań filozoficznych Źródło: academia.edu

Dowody na brak zdolności rozumowania moralnego w praktyce:

(2022) „Prawa natury” to rewolucja fałszywych praw uwikłana w antropocentryzm Niemożność wyjścia poza antropocentryzm, nawet przy nadaniu naturze osobowości prawnej, wynika przede wszystkim z tego, że koncepcja praw jest zorientowana na ludzi. Prawa zostały zasadniczo opracowane w celu ochrony godności poszczególnych ludzi. Istnieją nieodłączne ograniczenia rozszerzania tych ram na byty nie będące ludźmi.

Dlatego przyznanie praw naturze stawia przed nami nowy zestaw problemów. Zrównoważenie praw przyrody z konkurującymi prawami człowieka może spowodować, że interesy przyrody zejdą na dalszy plan. Dlatego zamiast tego należy skupić się na wpajaniu szacunku dla ekologii, a nie na przyznawaniu praw w tradycyjnym znaczeniu do świata przyrody.
Źródło: science.thewire.in

Ruch praw natury jest bardzo dobrą koncepcją, ale wymagałoby pilnego wzmocnienia zdolności ludzkości do moralnego rozumowania w imieniu natury.

Nauka jest z natury utylitarna. Moralność jest wieczna z natury i obejmuje różne interesy - interesy, które mogą obejmować tysiące lat i które mogą być całkowicie poza zasięgiem bezpośredniego zainteresowania człowieka.

Po co filozoficzne poszukiwania w celu ochrony przed GMO?

Pytanie to należy rozpatrywać ze świadomością, że pytanie wymaga odpowiedzi wykraczającej poza ramy argumentacji utylitarnej (tzn. użyteczności z perspektywy człowieka). Potrzebna będzie silna motywacja, aby wypchnąć poszukiwania filozoficzne poza zakres „użyteczności” (np. zarabianie pieniędzy), a to może być trudniejsze niż się spodziewano.


Prawa organizacji przyrodniczych

Rozważ zapisanie się do newslettera, przekazanie darowizny lub dołącz jako wolontariusz.


GARN rights for nature rightsfornature.org Women’s Earth and Climate Action Network UN Harmony with Nature Center for Environmental Rights Pachamama Alliance Earth Law Center Austrlian Earth Laws Alliance Rights of Rivers

Film dokumentalny

    Wyślij do eCzytnika

    Otrzymaj eBook tego artykułu na swoją skrzynkę odbiorczą:

    Amazon Kindle Skorzystaj z funkcji synchronizacji swojego e-czytnika, aby skopiować pobrany eBook na swoje urządzenie. W przypadku Amazon Kindle odwiedź www.amazon.com/sendtokindle.