Ta strona korzysta z plików cookie Google Analytics.

Ze względu na przepisy dotyczące prywatności nie możesz korzystać z tej witryny bez wyrażenia zgody na użycie tych plików cookie.

Zobacz Politykę prywatności

Akceptując, wyrażasz zgodę na śledzące pliki cookie Google Analytics. Możesz cofnąć tę zgodę, usuwając pliki cookie w przeglądarce.

economist gmo eugenics nature synthetic biology

Wielomiliardowa rewolucja w biologii syntetycznej redukuje rośliny i zwierzęta do bezsensownych wiązek materii, które firma może zrobić lepiej .

W dziennikarskim wydaniu specjalnym o biologii syntetycznej w The Economist opisano tę praktykę w następujący sposób:

Natura przeprogramowania (biologia syntetyczna) jest niezwykle zawiła, ewoluowała bez intencji i wskazówek . Ale gdybyś mógł zsyntetyzować naturę, życie mogłoby zostać przekształcone w coś bardziej podatnego na podejście inżynierskie, z dobrze zdefiniowanymi standardowymi częściami.

The Economist (Przeprojektowanie życia, 6 kwietnia 2019 r)

Pomysł, że rośliny i zwierzęta to pozbawione znaczenia wiązki materii składające się w całości z dobrze określonych standardowych części, które nauka może opanować w ramach podejścia inżynierskiego, jest nieprawdopodobny z różnych powodów.

W rozdziale ^ ten artykuł pokaże, że błędna idea (dogmat), a dokładniej idea, że fakty naukowe są ważne bez filozofii, lub wiara w uniformitaryzm, leży u podstaw biologii syntetycznej lub eugeniki w naturze .

Artykuł ten zawiera także krótki filozoficzny przegląd historii eugeniki (rozdział ^), korzeni nazistowskiego Holokaustu (rozdział ^) i dzisiejszej eugeniki (rozdział ^).


Krótkie wprowadzenie

Eugenika to nowy temat ostatnich lat. W 2019 roku grupa ponad 11 000 naukowców argumentowała, że eugenikę można wykorzystać do zmniejszenia populacji świata.

(2020) Eugenika zyskuje na popularności. To jest problem. Wszelkie próby zmniejszenia światowej populacji muszą koncentrować się na sprawiedliwości reprodukcyjnej. Źródło: Poczta Waszyngtońska (Kopia zapasowa PDF)

Richard Dawkins

Biolog ewolucyjny Richard Dawkins — najbardziej znany ze swojej książki Samolubny gen — wywołał kontrowersje, gdy napisał na Twitterze , że chociaż eugenika jest moralnie godna ubolewania, to będzie skuteczna .

Źródło: Richard Dawkins na Twitterze

Artykuł ten jest bardzo krytyczny wobec eugeniki, ale opiera się wyłącznie na rozumie filozoficznym.

W rozdziale ^ przedstawiono filozoficzne uzasadnienie tezy, że eugenika opiera się na istocie chowu wsobnego .

Czym jest eugenika?

Charles Darwin

Francis Galton, kuzyn Charles Darwin, jest uznawany za twórcę terminu eugenika w 1883 roku i rozwinął tę koncepcję w oparciu o teorię ewolucji Darwina.

Pan Guangdan

W Chinach Pan Guangdan przypisuje się rozwój chińskiej eugeniki, yousheng (优生), w latach trzydziestych XX wieku. Pan Guangdan przeszedł szkolenie eugeniczne na Uniwersytecie Columbia pod okiem Charles Benedict Davenport, wybitnego amerykańskiego eugenika.

Oryginalne logo Kongresu Eugeniki, założonego w Londynie w 1912 roku, opisuje eugenikę w następujący sposób:

Eugenika

Eugenika to samokierowanie ewolucji człowieka. Podobnie jak drzewo, eugenika czerpie materiały z wielu źródeł i organizuje je w harmonijną całość.

Ideologia eugeniki zakłada, że ludzkość będzie miała samokontrolę i naukowe opanowanie ewolucji.

Dzięki eugenice zmierzamy w stronę stanu ostatecznego postrzeganego przez widza zewnętrznego (człowieka), który jest przeciwieństwem tego, co w naturze uważa się za zdrowe, ponieważ natura poszukuje różnorodności w celu uzyskania odporności i siły.

blond włosy i niebieskie oczy dla wszystkich

utopia

Próba wzniesienia się ponad życie, jako bycie życiem, skutkuje powstaniem symbolicznego kamienia, który tonie w nieskończonym oceanie czasu .

Dowodem są krowy w USA, które zostały ulepszone dzięki eugenice.

 Krowy i eugenika
cow 58
Krowy krytycznie zagrożone przez eugenikę Podczas gdy w USA jest 9 milionów krów, z perspektywy genetycznej żyje zaledwie 50 krów ze względu na naturę eugeniki , która opiera się na istocie chowu wsobnego

Rozdział ^ dostarcza filozoficznego uzasadnienia argumentu chowu wsobnego przeciwko eugenice.

Historia eugeniki

Na Zachodzie eugenika przywodzi na myśl nazistowskie Niemcy, czystki rasowe lub higienę rasową. Jednak ideologia eugeniki rozwijała się prawie sto lat przed powstaniem partii nazistowskiej.

Naziści nie potrzebowali psychiatrii, było na odwrót, psychiatria potrzebowała nazistów.
[Pokaż wideo Diagnozuj i eksterminuj]

Od 1907 roku kilka krajów, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Szwajcaria, Finlandia, Norwegia i Szwecja, praktykowało opartą na eugenice sterylizację osób uznanych za niegodne życia.

Od 1914 roku, dwadzieścia lat przed powstaniem partii nazistowskiej, niemiecka psychiatria rozpoczęła się od zorganizowanego mordu pacjentów psychiatrycznych poprzez diety głodowe i trwało to do 1949 roku.

(1998) Eutanazja głodowa w psychiatrii 1914-1949 Źródło: Znawca semantyki

Systematyczna eksterminacja osób uznanych za niegodne życia, rozwinęła się w sposób naturalny od wewnątrz psychiatrii, jako zaszczytnej gałęzi międzynarodowej społeczności naukowej.

Program eksterminacji nazistowskiego obozu zagłady rozpoczął się od zamordowania ponad 300 000 pacjentów psychiatrycznych.

Psychiatria: kolebka eugeniki

Przymusowa eutanazja

Peter R. Breggin

Niemiecki program eliminacji chorób psychicznych, który rozpoczął się w 1914 roku, nie był ukrytym, tajnym skandalem psychiatrycznym – przynajmniej nie na początku. Zostało zorganizowane w formie cyklu ogólnopolskich spotkań i warsztatów prowadzonych przez czołowych profesorów psychiatrii i dyrektorów szpitali psychiatrycznych. W szpitalach rozprowadzono tak zwane formularze eutanazji, a każdy zgon był ostatecznie zatwierdzany w Berlinie przez komisję złożoną z czołowych psychiatrów w kraju.

W styczniu 1940 r. pacjentów przeniesiono do sześciu specjalnych ośrodków zagłady z personelem psychiatrów. Pod koniec 1941 roku program został potajemnie oburzony brakiem entuzjazmu Hitlera, ale do tego czasu zamordowano już od 100 000 do 200 000 niemieckich pacjentów psychiatrycznych. Od tego czasu poszczególne instytucje, takie jak ta w Kaufbeuren, działały z własnej inicjatywy, przyjmując nawet nowych pacjentów w celu ich uśmiercenia. Pod koniec wojny wiele dużych instytucji było zupełnie pustych, a szacunki różnych trybunałów wojennych, w tym trybunału norymberskiego, wahają się od 250 000 do 300 000 zabitych, głównie pacjentów szpitali psychiatrycznych i domów dla upośledzonych umysłowo.

Tragiczne jest to, że psychiatrzy nie potrzebowali nakazu. Działali z własnej inicjatywy. Nie wykonali wyroku śmierci wydanego przez kogoś innego. Byli ustawodawcami, którzy ustalali zasady decydowania o tym, kto powinien umrzeć; byli administratorami, którzy opracowywali procedury, dostarczali pacjentów i miejsca, ustalali metody zabijania; orzekli wyrok życia lub śmierci w każdym indywidualnym przypadku; byli oprawcami, którzy wykonywali wyroki lub – nie będąc do tego zmuszani – wydawali swoich pacjentów na zamordowanie w innych zakładach; kierowali powolnym umieraniem i często go obserwowali.

Więź między Hitlerem a psychiatrami była tak bliska, że znaczna część Mein Kampf dosłownie odpowiada językowi i tonowi głównych międzynarodowych czasopism i podręczników psychiatrycznych tamtego okresu. Cytując niektóre z wielu takich fragmentów w Mein Kampf:

  • Żądanie, aby osoby o słabych umysłach nie mogły wydawać równie słabych umysłowo potomków, jest żądaniem wysuniętym z najczystszych powodów i, jeśli jest przeprowadzane systematycznie, jest najbardziej humanitarnym aktem ludzkości…
  • Ci, którzy są niezdrowi fizycznie i psychicznie i niegodni, nie powinni pozwolić, aby ich cierpienie trwało w ciałach ich dzieci…
  • Pozbawienie zdolności i możliwości prokreacji osób fizycznie zdegenerowanych i psychicznie chorych… nie tylko uwolniłoby ludzkość od ogromnego nieszczęścia, ale także doprowadziłoby do powrotu do zdrowia, który wydaje się dziś trudny do wyobrażenia.

Po przejęciu władzy Hitler zyskał poparcie psychiatrów i socjologów z całego świata. Wiele artykułów w wiodących światowych czasopismach medycznych badało i wychwalało eugeniczne ustawodawstwo i politykę Hitlera.

Psychopatologia: wspólna teoria podstawowa

Psychiatria i eugenika uznają Psychopatologia za podstawową teorię ważności.

Psychopatologia ma fundamentalne znaczenie dla filozofii psychiatrii, a w przypadku eugeniki jest oczywiste, że naukowe opanowanie ewolucji wymaga, aby umysł dawał się wytłumaczyć przyczynowo.

Eugenika to własny kierunek ewolucji człowieka

Nauka i próba uwolnienia się od moralności

Pojawienie się nazistów było następstwem silnego żądania społeczności naukowej, aby uwolnić się od moralności w imię większego dobra postępu naukowego.

Ruch emancypacyjny nauki trwał przez stulecia, jeszcze zanim narodził się ruch eugeniczny.

Friedrich NietzscheDeklaracja niezależności człowieka naukowego, jego emancypacja od filozofii jest jednym z subtelniejszych następstw demokratycznej organizacji i dezorganizacji: samochwalenie i zarozumiałość człowieka uczonego jest obecnie wszędzie w pełnym rozkwicie i w swym pełnym rozkwicie. najlepsza wiosna – co nie znaczy, że w tym przypadku samochwalenie pachnie słodko. Tutaj także instynkt ludu woła: „Wolność od wszystkich panów!” a gdy nauka, z najszczęśliwszym skutkiem, przeciwstawiła się teologii, której „służebnicą” była zbyt długo, proponuje teraz w swojej bezmyślności i niedyskrecji ustanowienie praw dla filozofii i z kolei odgrywanie „mistrza” - co ja mówię! grać w FILOZOFA na własnym koncie.

Nauka próbowała pozbyć się ograniczeń moralnych, aby stać się panem siebie i rozwijać się niemoralnie, dla większego dobra nauki.

GM: nauka wymknęła się spod kontroli (2018) Niemoralne postępy: czy nauka wymknęła się spod kontroli? Dla większości naukowców zarzuty moralne wobec ich pracy są niesłuszne: nauka z definicji jest moralnie neutralna, więc każda ocena moralna na jej temat odzwierciedla po prostu analfabetyzm naukowy. Źródło: New Scientist

Uniformitaryzm: dogmat stojący za eugeniką

Kiedy nauka uprawiana jest samodzielnie i zamierza pozbyć się wszelkich wpływów filozofii, znajomość faktu naukowego z konieczności pociąga za sobą pewność. Bez pewności filozofia byłaby niezbędna i byłoby to oczywiste dla każdego naukowca.

Większość współczesnych naukowców uważa, że nauka nie ma nic wspólnego z filozofią.

Nauka nie jest niczym więcej niż zastosowaniem procesu obserwacji, hipotezy, testu, powtórzenia. Nie ma żadnej sugestii wiary, filozofii czy słuszności, podobnie jak w zasadach krykieta lub instrukcjach na butelce szamponu: to właśnie odróżnia krykieta od piłki nożnej i jak myjemy włosy. Wartość nauki tkwi w jej użyteczności. Filozofia to coś innego.

Źródło: Forum Naked Scientist (2019)

Przekonanie, że naukę można uprawiać samodzielnie, niezależnie od filozofii, opiera się na dogmatycznej wierze w uniformitaryzm, czyli przekonanie, że fakty naukowe są zasadniczo ważne bez filozofii, niezależnie od umysłu i czasu.

Uniformitaryzm zapewnia nauce fundamentalną skłonność do odrywania się od moralności, do postępu niemoralnego, bez zastanawiania się, czy to, co się robi, jest rzeczywiście dobre .

Dla większości naukowców zarzuty moralne wobec ich pracy są niesłuszne: nauka z definicji jest moralnie neutralna, więc każda ocena moralna na jej temat odzwierciedla po prostu analfabetyzm naukowy.

(2018) Niemoralne postępy: czy nauka wymknęła się spod kontroli? ~ New Scientist

Większość współczesnych naukowców opisuje swoje stanowisko etyczne jako pokorne w obliczu obserwacji i przedkłada prawdę naukową nad dobro moralne.

Dogmatyczny błąd

Pogląd, że fakty naukowe są ważne bez filozofii, jest dogmatycznym błędem.

William James
Prawda jest jednym z gatunków dobra, a nie, jak się zwykle przypuszcza, kategorią odrębną od dobra i z nim współgrającą. Prawdziwe jest imię tego, co okazuje się dobre w wierze, a także dobre z określonych, możliwych do przypisania powodów.

Nauka to wynaleziona przez filozofię metoda pozyskiwania wiedzy z prawdy, która jest koncepcją opartą na przekonaniach (dogmacie).

Scjentyzm

Wiara w to, że nauka może się wyemancypować od filozofii, implikuje, że interesy nauki są ważniejsze od ludzkich interesów moralnych i wolnej woli, co nazywa się scjentyzmem .

Eugenika jest przedłużeniem scjentyzmu.

Następująca logika filozoficzna wyjaśnia , dlaczego podstawowe przekonania leżące u podstaw eugeniki są dogmatycznym błędem:

Gdyby życie miało być dobre takie, jakie jest, nie byłoby powodu istnieć.

Nauka jako zasada przewodnia życia?

woman moral compass

Emancypacja nauki od filozofii, opisana w rozdziale ^, implikuje, że poznanie faktu naukowego koniecznie wiąże się z pewnością, ponieważ bez pewności filozofia byłaby niezbędna.

Wolność od wszystkich panów!

Deklaracja niezależności człowieka naukowego, jego emancypacja od filozofii … nauka proponuje teraz w swojej bezmyślności i niedyskrecji ustanawianie praw dla filozofii, a z kolei odgrywanie „mistrza” – co ja mówię! grać w FILOZOFA na własnym koncie.

Filozof Friedrich Nietzsche w Poza dobrem i złem (rozdział 6 – My, uczeni).

O ile powtarzalność nauki zapewnia to, co z ludzkiego punktu widzenia można uznać za pewność, której użyteczność może uwidocznić się w sukcesie nauki, pozostaje pytanie, czy idea, że fakty naukowe są ważne bez filozofii, obowiązuje na poziom podstawowy.

Z utylitarnego punktu widzenia można argumentować, że pewność nie jest kwestionowana. Jednakże, jeśli chodzi o wykorzystanie tej idei jako zasady przewodniej, co miałoby miejsce w przypadku eugeniki, stałaby się ona istotna.

Zasada przewodnia dotyczy tego, co jest niezbędne, aby wartość była możliwa, a priori lub przed wartością, co oznacza, że nauka nie może logicznie być zasadą przewodnią życia.

David Hume (2019) Nauka i moralność: czy moralność można wydedukować z faktów nauki? Kwestię tę powinien rozstrzygnąć filozof David Hume w 1740 r.: fakty naukowe nie dają podstaw do wartości . Jednak, jak pewien rodzaj powtarzającego się memu, idea, że nauka jest wszechmocna i prędzej czy później rozwiąże problem wartości, wydaje się odradzać z każdym pokoleniem. Źródło: Duke University: New Behaviorism

Eugenika dzisiaj

Eric Lichtblau (2014) Naziści z sąsiedztwa: jak Ameryka stała się bezpieczną przystanią dla ludzi Hitlera Źródło: Amazon.com wayne allyn root (2020) Czy Ameryka zaczyna podążać ścieżką nazistowskich Niemiec? Nie potrafię wyrazić, jak bardzo smutnym stało się pisanie tego artykułu. Ale jestem patriotycznym Amerykaninem. A ja jestem amerykańskim Żydem. Studiowałem początki nazistowskich Niemiec i Holokaustu. I wyraźnie widzę paralele z tym, co dzieje się dzisiaj w Ameryce.

OTWÓRZ OCZY. Przestudiuj, co wydarzyło się w nazistowskich Niemczech podczas niesławnej Nocy Kryształowej. W nocy z 9 na 10 listopada 1938 r. rozpoczął się atak hitlerowców na Żydów. Żydowskie domy i firmy zostały splądrowane, zbezczeszczone i spalone, podczas gdy policja i „dobrzy ludzie” stali i obserwowali. Naziści śmiali się i wiwatowali, gdy palono książki.
Źródło: Townhall.com
natasha lennard (2020) Przymusowa sterylizacja ubogich kolorowych kobiet Nie musi istnieć wyraźna polityka przymusowej sterylizacji, aby istniał system eugeniczny. Znormalizowane zaniedbanie i odczłowieczenie są wystarczające. To są specjalności trumpiańskie, owszem, ale tak amerykańskie jak szarlotka. Źródło: The Intercept

Wybór zarodka

Selekcja zarodków to współczesny przykład eugeniki, który pokazuje, jak łatwo tę ideę można zaakceptować z perspektywy krótkoterminowego ludzkiego interesu.

Rodzice chcą, aby ich dziecko było zdrowe i dostatnie. Powierzanie wyboru eugeniki rodzicom mogłoby być dla naukowców schematem uzasadniającym ich skądinąd moralnie godne ubolewania przekonania i praktyki eugeniczne.

(2017) 🇨🇳 Przyjęcie przez Chiny selekcji embrionów rodzi drażliwe pytania dotyczące eugeniki Na Zachodzie selekcja embrionów wciąż budzi obawy o stworzenie elitarnej klasy genetycznej, a krytycy mówią o śliskim zboczu w kierunku eugeniki, słowa, które wywołuje myśli o nazistowskich Niemczech i czystce rasowej. W Chinach jednak eugenika nie ma takiego bagażu. Chińskie słowo oznaczające eugenikę, yousheng , jest używane wyraźnie jako pozytyw w prawie wszystkich rozmowach na temat eugeniki. Yousheng polega na urodzeniu dzieci lepszej jakości. Źródło: Nature.com (2017) Eugenics 2.0: Jesteśmy na progu wyboru naszych dzieci Czy będziesz jednym z pierwszych rodziców, którzy wybiorą upór swoich dzieci? Ponieważ uczenie maszynowe odblokowuje prognozy z baz danych DNA, naukowcy twierdzą, że rodzice mogą mieć opcje wyboru swoich dzieci, jak nigdy dotąd. Źródło: MIT Technology Review

Argument chowu wsobnego przeciwko eugenice

Artykuł ten rozpoczął się od stwierdzenia, że eugenika zasadniczo opiera się na istocie chowu wsobnego, o którym wiadomo, że powoduje osłabienie i śmiertelne problemy.

Aby zapewnić wgląd, podano następującą logikę filozoficzną:

Próba wzniesienia się ponad życie, jako bycie życiem, skutkuje powstaniem symbolicznego kamienia, który tonie w nieskończonym oceanie czasu .

W rozdziale ^ przedstawiono filozoficzną tezę, że nauka nie może być zasadą przewodnią życia.

Eugenika prowadzi do sytuacji podobnej do kazirodztwa (chów wsobny), ponieważ dorobek nauki jest historią.

Człowiek, który wkłada głowę do odbytu

Dzięki eugenicznej samokontroli ewolucji, opartej na nauce, ewolucją kierowałaby się historia, fundamentalna perspektywa w przeszłość zamiast perspektywy w przyszłość moralną, co skutkuje fundamentalnie niezdrową sytuacją podobną do chowu wsobnego.

blond włosy i niebieskie oczy dla wszystkich

utopia

 Krowy i eugenika
cow 58
Krowy krytycznie zagrożone przez eugenikę Podczas gdy w USA jest 9 milionów krów, z perspektywy genetycznej żyje zaledwie 50 krów ze względu na naturę eugeniki , która opiera się na istocie chowu wsobnego

Chad Dechow – profesor genetyki bydła mlecznego – i inni twierdzą, że podobieństwo genetyczne między krowami jest tak duże, że efektywna wielkość populacji wynosi mniej niż 50. Gdyby krowy były dzikimi zwierzętami, zaliczałoby to je do kategorii gatunków krytycznie zagrożonych .

To właściwie jedna wielka rodzina wsobna, mówi Leslie B. Hansen, ekspert od krów i profesor na Uniwersytecie w Minnesocie. Chów wsobny ma wpływ na współczynniki płodności i już teraz płodność krów znacznie spadła. Ponadto w przypadku potomstwa bliskich krewnych mogą czaić się poważne problemy zdrowotne.

(2021) Sposób, w jaki hodujemy krowy, naraża je na wyginięcie Źródło: Kwarc

Poruszanie się do wewnątrz

Eugenika porusza się do wewnątrz w kontekście nieskończonego oceanu czasu, co jest przeciwieństwem tego, co jest niezbędne dla dobrobytu w czasie .

Eugenika jest zasadniczo próbą ucieczki, która skutkuje kumulacją słabości w nieskończonym zakresie czasu .

Obrona 🍃 Natury

Artykuł ten pokazał, że eugenikę można uznać za zepsucie natury z jej punktu widzenia. Eugenika zmierza w kierunku przeciwnym do tego, co jest zasadniczo wymagane dla odporności i siły w czasie .

Niestety, podstawowe intelektualne wady eugeniki są trudne do przezwyciężenia intelektualnie, zwłaszcza jeśli chodzi o praktyczną obronę.

woman moral compass

Wyzwanie intelektualne: milczenie wittgenstyńskie

Tao, które można powiedzieć, nie jest wiecznym Tao. Imię, które można nazwać, nie jest imieniem wiecznym.

Albert Einstein

Być może... musimy także z zasady porzucić kontinuum czasoprzestrzenne” – napisał. „Nie jest wykluczone, że ludzka pomysłowość pewnego dnia znajdzie metody, które umożliwią podążanie taką ścieżką. Jednak w chwili obecnej taki program wygląda na próbę oddychania w pustej przestrzeni.

W filozofii zachodniej sferę poza przestrzenią tradycyjnie uważano za sferę wykraczającą poza fizykę - płaszczyznę istnienia Boga w teologii chrześcijańskiej.

O czym nie można mówić

Jaki jest sens wglądu w pochodzenie i cel samego istnienia, gdy wglądu, który język stara się odblokować, nie da się wyrazić ?

Gdy chodzi o ochronę przyrody przed eugeniką, stwierdzenie aspektu moralnego, o którym nie można mówić, nie da się łatwo przekształcić w argumenty praktyczne, które można wykorzystać w celu ułatwienia obrony.

Obrońcy zwierząt milczą

Forum Wegańskie Eugenika na zwierzętach Ile krów jest na polu? Tylko 1 na 180 000 według genetyki! Źródło: 🥗 Filozoficzny weganin

Aby ułatwić zwierzętom skuteczną obronę, konieczne będzie przedstawienie mocnych argumentów.

Problem milczenia Wittgenstina jest prawdopodobnie przyczyną tego, że intelektualiści, którzy mogliby bronić zwierząt, w naturalny sposób mają skłonność do schodzenia na intelektualny drugi plan, pomimo ich intuicji, że eugenika jest moralnie zła.

Cisza jest najwłaściwszą reakcją w obliczu fundamentalnej niezdolności intelektualnej połączonej z intuicją, że siła intelektualna może być niezbędna dla zwierząt, którymi się opiekuje. W tym sensie Wittgenstein miał po prostu rację.

O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.

Ochrona zwierząt zawodzi

Naturalna skłonność do schodzenia na drugi plan, spowodowana problemem milczenia Wittgenstina, nie jest rozumiana przez większość ludzi i dlatego aktywizm przeciwko GMO dosłownie zanika.

Chociaż debata na temat GMO trwa już prawie trzy dekady, dane wskazują, że teraz się skończyła.

[Pokaż źródła] Amerykańska Rada ds. Nauki i Zdrowia Sojusz na rzecz Nauki Projekt umiejętności genetycznych

Propaganda siania paniki

GMO to trucizna

Zachodni ruch przeciw GMO był napędzany głównie interesami finansowymi wartego 250 miliardów dolarów przemysłu żywności organicznej, co pośrednio spowodowało wzmocnienie podstawowych argumentów na rzecz GMO poprzez sianie paniki na rzecz GMO w oparciu o argumenty na rzecz zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa żywności, podczas gdy przemysł GMO bezpośrednio konkuruje argumentami na rzecz zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa żywności.

To wyjaśnia, że aktywność przeciwko GMO osłabła. Propaganda siania paniki była przegraną bitwą, która bezpośrednio napędzała przemysł GMO.

W obliczu straty spowodowanej siejącą panikę propagandą przemysłu żywności organicznej, intelektualna obrona oparta na aspektach znaczenia moralnego, o których nie można mówić, jest dodatkowo trudna.

Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami i komentarzami na info@gmodebate.org.

    Wyślij do eCzytnika

    Otrzymaj eBook tego artykułu na swoją skrzynkę odbiorczą:

    Amazon Kindle Skorzystaj z funkcji synchronizacji swojego e-czytnika, aby skopiować pobrany eBook na swoje urządzenie. W przypadku Amazon Kindle odwiedź www.amazon.com/sendtokindle.