Ta strona korzysta z plików cookie Google Analytics.

Ze względu na przepisy dotyczące prywatności nie możesz korzystać z tej witryny bez wyrażenia zgody na użycie tych plików cookie.

Zobacz Politykę prywatności

Akceptując, wyrażasz zgodę na śledzące pliki cookie Google Analytics. Możesz cofnąć tę zgodę, usuwając pliki cookie w przeglądarce.

Znany autor i profesor historii Walter Isaacson, prezes Aspen Institute i dyrektor generalny CNN, powiedział w wywiadzie dla Harvard Business Review:

Walter IsaacsonTo będzie stulecie nauk o życiu (GMO). Ludzie, którzy są w stanie okiełznać technologie nauk przyrodniczych i połączyć je z naszym zrozumieniem moralnym i humanistyką, będą zdominować XXI wiek i mam nadzieję, że pojawi się wielka postać, która będzie reprezentować .

Nauka nie potrafi wyjaśnić świadomości (znaczącego doświadczenia) i dlatego istnieje wiele głębokich obaw związanych z GMO. Obecnie moralność jest całkowicie ignorowana , a zwierzęta i rośliny uważane są za „bezsensowne” wiązki materii do wykorzystania przez ludzi.

Czy zwierzę lub roślina powinna otrzymać szacunek , zanim trafi na talerz z jedzeniem człowieka? A może ludzie mogą bezpiecznie przyjąć determinizm i ignorować moralność, gdy chodzi o GMO?

Z GMO naukowcy starają się ustalić wynik empiryczny. W jaki sposób to, co empiryczne, może być źródłem samego siebie – miłości – symbiozy – dobrobytu natury?

GMO to zepsucie natury z perspektywy natury . GMO to eugenika , która opiera się na istocie chowu wsobnego, o którym wiadomo, że powoduje śmiertelne problemy.

Krowy stanowią przykład, dlaczego eugenika jest szkodliwa.

 Krowy i eugenika
cow 58
Krowy krytycznie zagrożone przez GMO i eugenikę Podczas gdy w USA jest 9 milionów krów, z perspektywy genetycznej żyje zaledwie 50 krów ze względu na naturę eugeniki , która opiera się na istocie chowu wsobnego

GMO to niekierowana (głupia) praktyka, napędzana przede wszystkim krótkoterminowym interesem finansowym firm, które wywodzą się głównie z przemysłu farmaceutycznego, przemysłu, który ma historię głębokiej korupcji.

Natura przeprogramowania (biologia syntetyczna) jest niezwykle zawiła, wyewoluowała bez intencji ani wskazówek .

The Economist (Redesigning Life, April 6th, 2019)

Problem dotykający całe „środowisko naturalne” – fundament ludzkiego życia – byłby poza kontrolą i najprawdopodobniej nie do naprawienia. Problemy z GMO mogą być znacznie gorsze niż duży wyciek ropy, a nawet katastrofa nuklearna, jeśli dotyczy środowiska naturalnego, ponieważ GMO może mieć wpływ na większy obszar.

(2022) 🦟 Komary GMO wymykają się spod kontroli w Brazylii Komary GMO, które zostały zaprojektowane w celu zapobiegania reprodukcji, mogą zastąpić rodzimy gatunek i spowodować katastrofę dla środowiska. Źródło: non-gmoreport.com

Zaniedbuje się moralność, a zwierzęta i rośliny uważa się za „bezsensowne kłębki materii” przeznaczone do eksploatacji przez ludzi.


Argument za „pozanaukową” naturą moralności

Dowody naukowe to powtarzalność . Jaka teoria mogłaby ewentualnie uzasadnić ideę, że tylko to, co jest powtarzalne, jest sensownie istotne ?

Jest logicznie więcej niż to, co nauka może wyjaśnić. Na przykład, do tego więcej odnosi się obecnie pojęcie nielokalności kwantowej, gdzie „nie” jest opisem tego, co człowiek jest w stanie w nim zobaczyć .

Albert Einstein napisał kiedyś następującą przepowiednię o eksploracji „innego” świata znaczeń poza zakresem nauki.

Albert Einstein

Być może... musimy też z zasady zrezygnować z kontinuum czasoprzestrzennego” – napisał. „Nie jest niewyobrażalne, że ludzka pomysłowość kiedyś znajdzie metody, które umożliwią podążanie taką drogą. Obecnie jednak taki program wygląda jak próba oddychania pustą przestrzenią.

W filozofii zachodniej sferę poza przestrzenią tradycyjnie uważano za sferę poza fizyką — płaszczyznę istnienia Boga w teologii chrześcijańskiej. Na początku XVIII wieku „monady” filozofa Gottfrieda Leibniza — które wyobrażał sobie jako prymitywne elementy wszechświata — istniały, podobnie jak Bóg, poza przestrzenią i czasem. Jego teoria była krokiem w kierunku wyłaniającej się czasoprzestrzeni, ale wciąż była metafizyczna, z jedynie niejasnym połączeniem ze światem konkretnych rzeczy.

W przypadku GMO popełniany jest błąd, zakładając, że nie ma nic więcej niż to, co nauka może uchwycić i wyjaśnić, tj. co nauka może uznać za sensownie istotne . Rezultat jest taki, że znaczące doświadczenie zwierząt i roślin jest zaniedbywane, ponieważ nauka może niemożliwie uznać je za sensownie istotne.

Chociaż można powiedzieć, że naukowcy mogą mieć moralne i dobre intencje istot ludzkich lub mieć pojęcie moralności, które jest społecznie akceptowalne, nie oznacza to, że najbardziej optymalna moralność jest automatycznie serwowana, gdy dotyczy praktyk takich jak GMO.

Kiedy dotyczy moralności, dotyczy aspektów związanych z sensownym doświadczeniem . Niezdolność nauki do empirycznego zdefiniowania znaczącego doświadczenia zaowocowała ideałem zniesienia moralności.

GM: science out of control 110 (2018) Niemoralne postępy: czy nauka wymknęła się spod kontroli? Dla wielu naukowców zarzuty moralne wobec ich pracy nie są uzasadnione: nauka z definicji jest moralnie neutralna, więc każdy osąd moralny na jej temat jest po prostu odzwierciedleniem naukowego analfabetyzmu. Źródło: New Scientist

Gdy chodzi o interesy przyszłości ludzkości i przyrody, potrzebne jest coś lepszego niż niejasna wiara lub idea, aby zapobiec katastrofie i zapewnić dobrobyt.

Znany filozof 🕮 Emmanuel Kant napisał kiedyś o błędnym przekonaniu, że motywy empiryczne (czyli wszystko, co mieści się w zakresie nauki) mogą być podstawą moralności.

Emmanuel Kant

Zatem każdy element empiryczny nie tylko nie jest w stanie być pomocą dla zasady moralności, ale jest nawet bardzo szkodliwy dla czystości obyczajów, gdyż właściwa i nieoceniona wartość absolutnie dobrej woli polega właśnie na tym, że zasada działanie jest wolne od wszelkich wpływów przygodnych podstaw, których może dostarczyć samo doświadczenie. Nie możemy zbyt często lub zbyt często powtarzać naszego ostrzeżenia przed tym luźnym, a nawet podłym nawykiem myślenia, który szuka swojej zasady wśród empirycznych motywów i praw; bo ludzki rozum w swym znużeniu chętnie spoczywa na tej poduszce, a we śnie słodkich złudzeń (w którym zamiast Junony obejmuje chmurę) zastępuje moralność łajdakiem połatanego z kończyn różnego pochodzenia, który wygląda jak wszystko, co zechce się w nim zobaczyć, ale nie jak cnota dla kogoś, kto kiedyś widział ją w jej prawdziwej postaci.

https://plato.stanford.edu/entries/kant/


Natura moralności

woman moral compass 170

Moralność może być postrzegana jako zdolność intelektualna zależna od potencjału rozważań moralnych, którą należy w jakiś sposób ułatwić.

Jeśli chodzi o moralność, dobrym sposobem na pojmowanie tego jest to, że moralność można jedynie lekceważyć i zasadniczo nigdy nie można z góry wiedzieć, czym jest moralność. Moralność zawsze wiąże się z pytaniem „co jest dobre?” w każdej sytuacji.

Użycie moralności do pisania reguł nazywa się etyką, która należy do polityki. Chociaż dobrze jest tworzyć zasady etyczne, nie można stać się moralnym przez same zasady etyczne. Reguły etyczne mogą służyć jedynie moralności, nie mogą stanowić dla niej podstawy.

Moralność może być postrzegana jako forma długoterminowej inteligencji, która może pomóc powstrzymać katastrofę i zapewnić postęp w sposób niezbędny do długoterminowego sukcesu.

Moralność można traktować jako światło intelektualne (jak świadomość), które może rosnąć w nieskończoność od wewnątrz, a wynikiem wzmocnienia tej zdolności intelektualnej jest siła intelektualna w obliczu nieznanej przyszłości (odporność).

Moralność polega na służeniu celowi życia - dobremu - w najlepszy (najmądrzejszy) sposób.

Kiedy ludzkość ma zabezpieczyć swoją przyszłość i osiągnąć optymalną ścieżkę, byłoby tak, że ludzkość jest nastawiona na zwiększenie swojego potencjału rozważań moralnych z nieustanną pilną potrzebą, aby mieć pewność, że niezależnie od wybranej ścieżki, dano odpowiednią szansę, aby były właściwą ścieżką.

GMODebate.org nie sprzeciwia się nauce ani postępowi naukowemu. Inicjatywa ta ma po prostu pomóc w zapewnieniu najlepszego i najbardziej optymalnego postępu poprzez przedstawienie argumentów za moralnością o " znaczącym znaczeniu poza nauką ".


Dowód na zastosowanie „ducha” natury

Istnieją pewne dowody na to, że „ducha” natury ( filozofia Gai ) nie można odrzucić, a jednocześnie nie można tego udowodnić empirycznie.

👨‍🚀 Astronauci donoszą, że doświadczają ekstremalnego transcendentalnego doświadczenia „ połączonej euforii ”, kiedy patrzą na Ziemię z kosmosu. Nazywa się to „efektem ogólnym na Ziemi”.

Najpierw powinniśmy zrozumieć , dlaczego jeszcze nie wiemy o tym głębokim doświadczeniu , pomimo dziesięcioleci raportów astronautów.

Powszechnie znany w społeczności kosmicznej jako efekt przeglądu, jest mało znany opinii publicznej i słabo rozumiany nawet przez wielu zwolenników kosmosu. Zwroty takie jak „dziwne doświadczenie przypominające sen”, „rzeczywistość była jak halucynacja” i uczucie, że „wrócili z przyszłości”, pojawiają się raz po raz. Wreszcie, wielu astronautów podkreślało, że obrazy kosmiczne nie zbliżają się do bezpośredniego doświadczenia, a nawet mogą dać nam fałszywe wrażenie prawdziwej natury Ziemi i kosmosu. „To jest praktycznie niemożliwe do opisania… Możesz zabrać ludzi, aby zobaczyć [IMAX] The Dream Is Alive, ale jakkolwiek spektakularny jest, to nie to samo, co bycie tam”. - Astronauta i senator Jake Garn.

(2022) Sprawa świadomości planetarnej Źródło: overview-effect.earth
(2022) Instytut Przegląd W jasnoniebieskiej kropce jest więcej , niż nam się wydaje . Źródło: overviewinstitute.org

Wiele osób twierdzi, że doświadczyło „ducha” natury, np. kompletnego lasu lub podwodnego środowiska, który jest przez nich postrzegany jako inteligencja przewyższająca ich (człowieka) wielkością. Niektórzy wspominają, że mieli takie doświadczenia z górami, a astronauci zgłaszają to dla całej Ziemi.

Czym może być ten „duch”? To, co jest relacjonowane, może dotyczyć „znaczenia” w danej chwili na rzecz znaczenia a priori, tj. moralności działającej na wielką skalę. Astronauci odbierają to jako połączoną euforię .

Pytanie moralne: czy GMO jest dobre dla natury?

Przykładowe pytanie moralne mogłoby brzmieć: czy GMO służy duchowi natury? (czy GMO poprawia potencjał szczęścia w przyrodzie?)

Istnieją pasożyty i bakterie, które naturalnie stosują GMO, jednak pytanie „czy człowiek powinien?” (dla krótkoterminowego motywu finansowego zysku) to pytanie, które wydaje się być zaniedbywane, co może być nieodpowiedzialne, a stawką jest „natura” – fundament ludzkiego życia.

W przypadku pasożytów i bakterii GMO to niszczenie „innych”. Może nie być mądre pozwalanie ludziom na wykonywanie takiej praktyki „na przyrodzie” w głupi sposób jedynie dla krótkoterminowego motywu zysku.

GMO to nieukierunkowana (głupia) praktyka napędzana głównie krótkoterminowymi interesami finansowymi firm, które wywodzą się głównie z przemysłu farmaceutycznego, który ma historię głębokiej korupcji.

Natura przeprogramowania (biologia syntetyczna) jest niezwykle zawiła, wyewoluowała bez intencji ani wskazówek .

The Economist (Redesigning Life, April 6th, 2019)

Wniosek: pytanie pozostaje bez odpowiedzi, a filozofia akademicka 2022 roku nawet nie zaczęła od tematu „moralność i natura”, aby potencjał odpowiedzi ludzkości uznać za niezdolny.

(2022) natura i moralność : 78 artykułów od wieków poszukiwań filozoficznych Źródło: academia.edu

Poniższy artykuł przedstawia stan sztuki moralności z perspektywy nauki:

(2020) Jak podejmujemy decyzje moralne Naukowcy mają teraz nadzieję zbadać powody, dla których ludzie czasami nie stosują uniwersalizacji w przypadkach, w których może ona mieć zastosowanie, na przykład w walce ze zmianą klimatu. Źródło: Phys.org

Artykuł pokazuje, że w 2020 r. nauka ma do dyspozycji tylko „zasadę uniwersalizacji” dla rozważań moralnych i do kierowania nauką.

👁️ Znaczenie wykraczające poza to, co „widzi” nauka

W jaki sposób zasada uniwersalizacji mogłaby zapobiec praktykom takim jak GMO (eugenika w naturze) w obliczu wartej bilion dolarów rewolucji w biologii syntetycznej, która redukuje rośliny i zwierzęta do bezsensownych wartości wykraczających poza empiryczną wartość , którą „widzi” w nich nauka?

Pilnie potrzebna jest lepsza (nowa do odkrycia) metoda moralności, aby chronić przyrodę.

Moralność, tak jak 💗 miłość, nie może być „zapisana”, 🐿️ zwierzęta cię potrzebują !